Microsoft przedstawił nowy projekt oparty na blockchain

Projekt Manifest, opracowany przez Microsoft, ma na celu identyfikowanie towarów w łańcuchu logistycznym.


 

 

Kilka dni temu Coindesk zamieścił informację, iż firma Microsoft zaprezentowała nowy projekt, zadaniem którego jest monitoring ruchu towarów w łańcuchu logistycznym na całym świecie. Jak mówi sam przedstawiciel Microsoft, projekt Manifest ma za zadanie rozwiązanie problemów związanych z przejrzystością dostaw w erze globalizacji.

 

Twórcy projektu Manifest stawiają przed sobą trzy główne cele. Przede wszystkim projekt ma za zadanie informowanie uczestników łańcuchów logistycznych o zginięciu lub uszkodzenia w drodze jakiegokolwiek towaru. Kolejnym zadaniem Manifest jest potwierdzenie i rejestracja pochodzenia produktów, które są wykorzystywane  do produkcji końcowego towaru. Twórcy projektu liczą na to, iż projekt pozwoli również gwarantować, iż wykorzystanie siły pracowników odpowiada etycznym standardom Microsoft. Udział w przygotowaniu projektu biorą profesorzy i studenci Auburn University w Alabamie.

 

Do pracy nad projektem została zaangażowana firma Mojix. Jak twierdzi przedstawiciel Microsoft, dana firma nie była wybrana przypadkowo, a przede wszystkim ze względu na to, iż w swoim arsenale posiada niezbędne technologie oraz know-how w dziedzinie łańcuchów logistycznych, a także posiada odpowiedni system RFID (ang. Radio Frequency Identification inaczej identyfikacja za pomocą częstotliwości radiowej). Platforma Manifest jest oparta na blockchain Ethereum z zintegrowanym ”Internetem przedmiotów” – otwarty rejestr, który zapisuje unikalne kody towarów.  Dany rejestr pozwoli producentom i dystrybutorom bez problemu identyfikować miejsce położenia towarów za pomocą czip-ów RFID.

 

Wice-prezes firmy Mojix podkreśla, iż Manifest pozwoli zapewnić to, iż towary będą dostarczane do dystrybutorów w należytym stanie i ilościach. Jeżeli natomiast będzie wykryty jakiekolwiek problem, który powstał w procesie dostawy, dany problem będzie niezwłocznie rozwiązany przed tym, jak towar trafi do handlu detalicznego. Szybkie reagowanie na trudności za pomocą aplikacji Manifest pozwolą w znaczny stopniu uniknąć zbędnych reklamacji i kosztów z tym związanych.

 

W pierwszych wersjach projektu Manifest zostaną opracowane standardy wymiany informacją między partnerami handlowanymi. Za podstawę jest wzięty standard EPCIS.

Zobacz również

Revain to nowy projekt oparty na Ethereum. Jest to platforma służąca do zamieszczenia opinii oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Bitcoin cenniejszy od złota! - bezpłatne seminarium dla zainteresowanych rynkiem kryptowalut!

Czy warto inwestować w Okcash?