Microsoft przedstawił nowy projekt oparty na blockchain

Projekt Manifest, opracowany przez Microsoft, ma na celu identyfikowanie towarów w łańcuchu logistycznym.


 

 

Kilka dni temu Coindesk zamieścił informację, iż firma Microsoft zaprezentowała nowy projekt, zadaniem którego jest monitoring ruchu towarów w łańcuchu logistycznym na całym świecie. Jak mówi sam przedstawiciel Microsoft, projekt Manifest ma za zadanie rozwiązanie problemów związanych z przejrzystością dostaw w erze globalizacji.

 

Twórcy projektu Manifest stawiają przed sobą trzy główne cele. Przede wszystkim projekt ma za zadanie informowanie uczestników łańcuchów logistycznych o zginięciu lub uszkodzenia w drodze jakiegokolwiek towaru. Kolejnym zadaniem Manifest jest potwierdzenie i rejestracja pochodzenia produktów, które są wykorzystywane  do produkcji końcowego towaru. Twórcy projektu liczą na to, iż projekt pozwoli również gwarantować, iż wykorzystanie siły pracowników odpowiada etycznym standardom Microsoft. Udział w przygotowaniu projektu biorą profesorzy i studenci Auburn University w Alabamie.

 

Do pracy nad projektem została zaangażowana firma Mojix. Jak twierdzi przedstawiciel Microsoft, dana firma nie była wybrana przypadkowo, a przede wszystkim ze względu na to, iż w swoim arsenale posiada niezbędne technologie oraz know-how w dziedzinie łańcuchów logistycznych, a także posiada odpowiedni system RFID (ang. Radio Frequency Identification inaczej identyfikacja za pomocą częstotliwości radiowej). Platforma Manifest jest oparta na blockchain Ethereum z zintegrowanym ”Internetem przedmiotów” – otwarty rejestr, który zapisuje unikalne kody towarów.  Dany rejestr pozwoli producentom i dystrybutorom bez problemu identyfikować miejsce położenia towarów za pomocą czip-ów RFID.

 

Wice-prezes firmy Mojix podkreśla, iż Manifest pozwoli zapewnić to, iż towary będą dostarczane do dystrybutorów w należytym stanie i ilościach. Jeżeli natomiast będzie wykryty jakiekolwiek problem, który powstał w procesie dostawy, dany problem będzie niezwłocznie rozwiązany przed tym, jak towar trafi do handlu detalicznego. Szybkie reagowanie na trudności za pomocą aplikacji Manifest pozwolą w znaczny stopniu uniknąć zbędnych reklamacji i kosztów z tym związanych.

 

W pierwszych wersjach projektu Manifest zostaną opracowane standardy wymiany informacją między partnerami handlowanymi. Za podstawę jest wzięty standard EPCIS.

Zobacz również

22 / 05 / 18

Klucz do globalnej adopcji

13 / 03 / 18

Nowa gałąź przemysłu, którą należy sformułować jako Blockchain - Energy.

5 / 03 / 18

Ubiq jako pomysł na stabilizację technologii blockchain.