Zdaniem USA przejrzystość blockchain może szkodzić

W USA w życie ma zostać wdrożona ustawa, według której śledzenie broni palnej za pomocą technologii blockchain będzie karane.


 

Ostatnio dużo się mówi o korzyściach wynikających z wykorzystania technologii blockchain w różnych sektorach gospodarczych. Nie wszyscy jednak są tak optymistycznie do niej nastawieni albo po prostu czują pewne zagrożenie, jakie może stwarzać dana technologia w niektórych strefach.

 

Pod koniec stycznia bieżącego roku w Stanie Arizona, jeden z przedstawicieli Partii Republikańskiej wystąpił z propozycją zakazu śledzenie broni palnej.  Ustawa już przeszła wstępnie dwie akceptacje komisji ustawodawczych USA. W pierwszej rundzie głosowania, która miała miejsce 25 stycznia 2017 roku, sześciu z dziewięciu przedstawicieli Komisji House Judiciary and Public Safety Committee Action głosowali za przyjęcie nowych zasad. Kolejna runda głosowania odbyła się 30 stycznia, podczas której przedstawiciele Komisji House Rules Committee Action jednogłośnie głosowali za przyjęcie nowej ustawy. Podczas trzeciej rundy głosowania, 34 z 60 respondentów przegłosowali za przyjęciem ustawy. Dnia 6 lutego, ustawa została przekazana do akceptacji do Senatu.

 

Ustawa HB 2216 głosi, iż przestępstwem będzie uznane bezprawne wykorzystanie technologii elektronicznych w celu monitorowania (śledzenia) broni palnej, jej klasyfikacji oraz identyfikacji. Technologia elektronicznego monitoringu broni palnej (Electronic Firearm Tracking Technology) jest określana jako platforma, system, urządzenie czy też grupa urządzeń, które wykorzystują wspólną rozproszoną bazę danych, technologię blockchain lub także inną podobną technologię lub elektroniczną bazę danych w celu przechowywania informacji w zdecentralizowany czy też scentralizowany sposób, które nie są kontrolowane przed określoną osobę czy też organizację i są wykorzystywane do kontroli i  prześledzenia wykorzystania broni palnej.

 

Ustawa nie dotyczy pracowników służb śledczych, którzy mają prawo do korzystania z technologii elektronicznego śledzenia broni palnej, w celu znalezienia osoby czy też broni palnej, która jest przedmiotem dochodzenia karnego. Także pod daną ustawę nie podlegają właściciele broni palnej, którzy wyrazili pisemną zgodą na wykorzystanie technologii elektronicznych w celu zidentyfikowania ich broni palnej.

 

Nie wiadomo dlaczego dana ustawa jest wprowadzana w życie i jakie tak naprawdę dane ma chronić. Czy to jest przyznanie tego, iż technologia blockchian jest o wiele lepsza od tradycyjnych sposobów śledzenia przedmiotów czy też jest to próba utajnienia jakiejś informacji, którą jednak nie uda się ukryć w takich systemach jak blockchain.

Zobacz również

22 / 05 / 18

Klucz do globalnej adopcji

13 / 03 / 18

Nowa gałąź przemysłu, którą należy sformułować jako Blockchain - Energy.

5 / 03 / 18

Ubiq jako pomysł na stabilizację technologii blockchain.