SolarCoin

Nowa gałąź przemysłu, którą należy sformułować jako Blockchain - Energy.


SolarCoin to alternatywna cyfrowa waluta, która działa dzięki  generowaniu energii słonecznej. Do sieci Solar mogą zgłaszać się osoby z zainstalowanymi w domu panelami słonecznymi lub komercyjni producenci energii słonecznej. SolarCoin ma przesuwać koszt energii elektrycznej, skracając w ten sposób czas zwrotu instalacji solarnej. Każdy SolarCoin w obiegu reprezentuje 1 MWh energii słonecznej.

 

Solarcoin jest kryptowalutą utworzoną w 2014 roku i wdrożoną w celu zachęcenia do globalnej produkcji energii słonecznej. SolarCoin służy do wypłacania małym producentom sprzedającym energię z paneli słonecznych do sieci energetycznej, należności w kryptowalutach. SLR uzyskuje się przez produkcję energii odnawialnej i zapewnia dotacje dla osób lub organizacji, które generują energię słoneczną.

 

solarcoin

 

Dostawa SolarCoin ma trwać 40 lat, oferując zachętę do wygenerowania 97 500 TWh energii słonecznej. §1 = 1 MWh jest kluczowym składnikiem wizji SolarCoin. W ekonomii nazywa się to parytetem. Jest to podstawa globalnej waluty, która może zapewnić użyteczność gospodarczą – popartą produkcją energii elektrycznej jako towaru. Może również zapewnić stabilność gospodarczą – wytwarzanie energii elektrycznej jest ściśle powiązane z historycznym wzrostem PKB. Wartość SolarCoin jest bezpośrednio związana z wartością 1 MWh energii słonecznej, która ma tę samą użyteczność, niezależnie od tego, gdzie na świecie jest produkowana. Proszę przeczytać WHITEPAPER napisaną przez dwóch współzałożycieli, aby uzyskać więcej szczegółów na temat ekonomicznego aspektu modelu SolarCoin.

 

SolarCoin jest oparty o blockchain Proof of Stake. Ta metoda hashowania ma na celu zabezpieczenie i nagrodzenie społeczności posiadaczy, którzy obsługują wizję SolarCoin. Jednak prawdziwa innowacja SolarCoin pochodzi z drugorzędnego dowodu nagrody za pracę: Solar Proof of Generation . Producenci energii słonecznej mają prawo do otrzymania jednej monety na każdą MWh energii słonecznej, którą wytwarzają: § 1 = 1 MWh. Aby otrzymać nagrodę Solar Proof of Generation, właściciele instalacji słonecznych muszą złożyć wniosek do Fundacji SolarCoin: https://solarchange.co/#/ określając pojemność tabliczki znamionowej ich systemu wraz z ich położeniem geograficznym. Wykorzystując te informacje, stosuje się formułę 15%, a SolarCoin jest przyznawany generatorowi automatycznie co sześć miesięcy od momentu  zastosowania. Wszystkie nagrody Solar Proof of Generation będą przechowywane jako transakcje w blockchain.

 

solarcoin

 

 

Przykładowo, instalacja solarna o mocy 10 kW zarobi 13,13 USD rocznie lub około 1 miesięcznie, co będzie wypłacane automatycznie co sześć miesięcy. Jest to tymczasowa metoda przyznawania dotacji do czasu, gdy technologia poprawi się do tego stopnia, że dotacje mogą być całkowicie autonomiczne i w pełni zdecentralizowane, najlepiej poprzez zdecentralizowany system kontraktowania. Celem i wizją SolarCoin w przyszłości jest stanie się w pełni zdecentralizowaną organizacją autonomiczną (DAO).

 

SolarCoin jest wspierany przez dwie formy dowodu pracy. Jednym z nich jest tradycyjny, kryptograficzny dowód pracy związany z cyfrową walutą. Drugim dowodem pracy jest zweryfikowany przez trzecią stronę odczyt licznika, który przedstawia 1 MWh wytworzonej energii słonecznej. SolarCoin jest równomiernie rozłożony przy użyciu obu tych dowodów pracy jako środka do nagradzania produkcji energii słonecznej. Startup otrzymał dofinansowanie od Australijskiego rządu w wysokości 8,25 miliona dolarów na innowacyjny projekt wykorzystujący blockchain. Zgodnie z zapowiedziami Power Ledger, australijski rząd ujawnił że ma przekazać 2,57 miliona dolarów na najnowocześniejszy projekt w mieście Fremantle w zachodniej Australii. Dodatkowe 5,68 miliona USD zostanie sfinansowane przez partnerów projektu, w tym Curtin University, Murdoch University, Curtin Institute of Computation, LandCorp, CSIRO / Data61, CISCO i Power Ledger.

 

SolarCoin był dystrybuowany do dużej liczby inwestorów przez systemProof of Work (PoW) do września 2014 r. Od tego czasu wykorzystywany jest Proof of Stake – Time (PoST), ponieważ jest on znacznie mniej energochłonny. Przejściu z PoW do PoST towarzyszy wzrost niedoboru pieniądza, a więc w dłuższej perspektywie wzrost jego ceny. Wydobywanie SolarCoin odbywa się teraz tylko dzięki produkcji energii słonecznej.

 

Fachowcy przemysłu solarnego mówią o rosnącej współpracy na linii energetyka-blockchain, wszystko zmierza w kierunku powstania nowej gałęzi przemysłu którą należy sformułować jako „Blockchain-Energy”

 

Wkraczając do sieci Solar, dajesz większą motywację ludziom i organizacjom, które chcą korzystać z energii słonecznej na całym świecie. Otrzymasz także dostęp do gospodarki przyszłości dzięki technologii opartej na blockchain.

Zobacz również

13 / 08 / 18

TE-FOOD podpisało umowę partnerską z polską firmą QSM Sp. z o.o.

22 / 05 / 18

Klucz do globalnej adopcji

13 / 03 / 18

Nowa gałąź przemysłu, którą należy sformułować jako Blockchain - Energy.