Kryptowaluty a regulacje w polskim prawie

Stosunek do kryptowalut.


 

Rynek kryptowalutowy w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Coraz więcej osób zainteresowana jest bowiem innowacyjnymi środkami płatniczymi oraz sposobami inwestowania. Często jednak pojawiają się pytania dotyczące przepisów polskiego prawa. Co mówią na temat kryptowalut? Czy są one w naszym kraju legalne? Czy podlegają opodatkowaniu i jeśli tak, to w jakiej wysokości? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

W języku potocznym o kryptowalutach mówi się jak o instrumencie finansowym, czasem jak o środku płatniczym. Czy jednak te definicje mają odniesienie w polskim prawie? Jak się okazuje, nie do końca.

Kryptowaluty nie mogą zostać oficjalnie uznane za instrument finansowy. Próżno bowiem szukać kryptowalut w katalogu instrumentów finansowych, który jest zamknięty i ściśle określony w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Nie są również walutami. Brak jest bowiem regulacji prawnych w tym kierunku. Co więcej na arenie międzynarodowej brak jest umów, które regulowałyby kryptowaluty w świetle międzynarodowego systemu walutowego.

Kryptowaluty mogłyby być w naszym kraju traktowane jako pieniądz elektroniczny. Wszystko to zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) oraz art. 2 ust. 21a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175), która mówi jasno, że “pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego”.  Aby tak jednak mogło się stać powinien pojawić się wymieniony w ustawie wydawca, który otrzyma zgodę odpowiedniego organu. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego. W myśl ustawy wydawcą może być min:

  • bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe;
  • oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe;
  • instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe;
  • instytucja pieniądza elektronicznego (czyli osoba prawna, która otrzymała stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego).

Wciąż więc jeszcze w myśl polskiego prawa kryptowaluty nie są pieniądzem elektronicznym.

Kryptowaluty mogą być za to traktowane jako środek płatniczy. Pomimo tego, że żadna z kryptowalut nie jest środkiem  prawnie obowiązującym na terytorium Polski, ustawodawca nie zabrania korzystania z tego rozwiązania. Strony prowadzące transakcje mogą umawiać się na wykonanie usługi czy dostarczenie towaru w zamian za zapłatę bitcoin lub inną kryptowalutą, ale tylko wtedy gdy legalnie rozliczą się z fiskusem. W takim ujęciu kryptowaluty mogą być traktowane jako rodzaj bonu, który można wymieniać na prawnie wiążącą walutę w specjalnych „kantorach”.

Zatem, niestety,  z punktu widzenia przepisów polskiego prawa kryptowaluty to nie pieniądze – ani elektroniczne, ani tradycyjne. Są to tylko zapisane na dysku dane, nieposiadające wartości jako waluta płatnicza. Sprawa kryptowalut w Polsce wciąż czeka więc na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które brałyby pod uwagę innowacyjne rozwiązania. Nie da się ukryć, że tego typu regulacje prędzej czy później będą musiały zostać wprowadzone – kryptowaluty cieszą się w naszym kraju sporą popularnością, która z całą pewnością jeszcze będzie rosła a Urzędy Skarbowe czy sądy nie do końca wiedzą jak interpretować dzisiejsze przepisy. Jak to bywa w wielu przypadkach prawo nie nadąża za współczesną technologią. Mimo to nie warto obawiać się korzystania z kryptowalut. Nie zapominajmy bowiem, że w Polsce kryptowaluty nie są zakazane.

Zobacz również

22 / 05 / 18

Klucz do globalnej adopcji

13 / 03 / 18

Nowa gałąź przemysłu, którą należy sformułować jako Blockchain - Energy.

5 / 03 / 18

Ubiq jako pomysł na stabilizację technologii blockchain.